POMAGAM INNYM – ROZWIJAM SIEBIE!

Projekt nasz polega na zorganizowaniu kompleksowego programu, który spełniać będzie pięć podstawowych funkcji: 1. pozwoli wyłonić i wykształcić liderów – wolontariuszy społecznych w środowisku rówieśniczym diabetyków 2. zmieni postawę nieuleczalnie chorych dzieci z biernej na aktywną, pozwoli im realizować się społecznie mimo choroby i niepełnosprawności 3. pozwoli zrozumieć rodzicom chorych dzieci, że choroba ich nie wyklucza i nie zwalnia ze społecznej aktywności 4. wzmocni potencjał jakościowy i ilościowy naszej organizacji, pozwoli wykształcić naszej organizacji grono liderów, którzy będę działać na rzecz młodszych koleżanek i kolegów dotkniętych tą chorobą 5. przyczyni się do integracji i edukacji młodzieży chorej na cukrzycę.

W skład projektu wchodzą wyjazd szkoleniowy, cykl warsztatów dla młodzieży i dla rodziców połączonych z integracją środowiska, wyjazd na jesienne warsztaty szkoleniowo – integracyjne oraz praca własna liderów w środowisku, w tym zorganizowanie akcji społecznej „Słodki tramwaj”.