NASZE CELE

Stowarzyszenie Koliber powstało z inicjatywy osób, które postanowiły podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem zdobytym w pracy zawodowej i społecznej oraz wykorzystać je by pomagać innym.

Nasze cele to przede wszystkim:

  • świadczenie wszechstronnej pomocy dla osób niepełnosprawnych, chorych (w szczególności na cukrzycę lub zagrożonych cukrzycą), potrzebujących, w tym głównie dzieci, młodzieży, rodzin oraz seniorów
  • promocja wolontariatu i integracji wewnątrz i międzypokoleniowej w zakresie aktywności fizycznej, kulturalnej, obywatelskiej, patriotycznej
  • prowadzenie działań promujących zdrowy tryb życia, aktywność fizyczną, prewencję chorób cywilizacyjnych

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  • szkolenia, edukację, doradztwo
  • organizację wyjazdów wakacyjnych, integracyjnych, edukacyjnych, turnusów rehabilitacyjnych, kolonii i obozów
  • organizację kampanii i projektów w zakresie celów Stowarzyszenia,
  • działalność wydawniczą w zakresie celów Stowarzyszenia